Ceny egzaminów Cambridge English

Egzamin Cambridge English Cena standardowa* (zł)
Key / Key for Schools (KET, KET fS) - PB i CB 330
Preliminary / Preliminary for Schools (PET, PET fS) - PB i CB 350
First / First for Schools (FCE, FCE fS) - PB i CB 600
Advanced (CAE) - PB i CB 630
Proficiency (CPE) - PB i CB 680
Business Preliminary (BEC Preliminary) - PB i CB 370
Business Vantage (BEC Vantage) - PB i CB 620
Business Higher (BEC Higher) - PB i CB 690
YLE Starters PB 260
YLE Movers PB 260
YLE Flyers PB 260
TKT (wszystkie moduły) PB 270
BULATS Reading & Listening online 260
BULATS Writing online 200
BULATS Speaking online 220
PB - egzamin w wersji papierowej
CB - egzamin w wersji komputerowej

* ceny egzaminów Cambridge English obowiązują do 31 lipca 2017r. i dotyczą województwa mazowieckiego
 

 

 Cennik usług dodatkowych (zł)  
Rejestracja
w trybie późnym 
Wszystkie egzaminy Cambridge English 120 
Duplikat
certyfikatu
Certyfikat zniszczony lub zagubiony
przez pocztę*
260
Poprawienie błędu w nazwisku 260
Potwierdzenie
zdania egzaminu
- certifying
statement
Dokument wydany 31.12.1998 i
wcześniej
560
Dokument wydany 01.01.1999 i
później
360
Odwołanie
od wyniku
Etap 1 - przeliczenie punktów (clerical
re-check), wszystkie egzaminy Cambridge English z wyjątkiem YLE
110
Etap 2 - ponowne sprawdzenie pracy
(full re-mark)**, Key, Key for Schools (KET, KET fS), Preliminary, Preliminary for Schools (PET, PET fS), Business P (BEC Preliminary)
320
Etap 2 - ponowne sprawdzenie pracy
(full re-mark)**, First, First for Schools (FCE, FCE fS), Advanced (CAE), Proficiency (CPE), Business V (BEC Vantage), Business H (BEC Higher)
490
*wymagany jest stary certyfikat lub zaświadczenie poczty o zagubieniu przesyłki
**konieczne jest przejście przez Etap 1 (przeliczenie punktów), aby wnioskować o ponowne sprawdzenie pracy – Etap 2.


Opłatę za egzamin Cambridge English należy wpłacić na konto:

77 1500 1126 1211 2008 1626 0000
LANG LTC Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Sędziowska 5, 02-081 Warszawa

W tytule przelewu prosimy wpisać:

  • imię i nazwisko (w przypadku zgłoszeń zbiorowych nazwę instytucji zgłaszającej)
  • symbol egzaminu Cambridge English i termin sesji egzaminacyjnej

Przed rejestracją na egzamin Cambridge English prosimy zapoznać się regulaminem:

Regulamin egzaminów Cambridge English
w Centrum Egzaminacyjnym Cambridge English Lang LTC PL090