Business English Certificate (BEC) i BULATS

Cena testu BULATS - 260 zł - sesja organizowana na życzenie, kontakt: egzaminy@lang.com.pl 


Cena Business Preliminary (BEC Preliminary) - 370 pln
Cena Business Vantage (BEC Vantage) - 620 pln
Cena Business Higher (BEC Higher) - 690 pln

Jak zdać BEC - przeczytaj:Business PRELIMINARY (BEC Preliminary)
Termin egzaminów pisemnych Termin egzaminów ustnych Forma egzaminu* Zapisy*
02.09.2017 02.09.2017 CB do 17.08.2017
23.09.2017  23.09.2017 PB do 18.08.2017 
07.10.2017 07.10.2017 CB do 07.10.2017
22.11.2017 22.11.2017 CB do 07.11.2017
25.11.2017 25.11.2017 PB do 20.10.2017
15.12.2017 15.12.2017 CB do 30.11.2017

Business VANTAGE (BEC Vantage)
Termin egzaminów pisemnych Termin egzaminów ustnych Forma egzaminu* Zapisy*
02.09.2017  02.09.2017  CB  do 17.08.2017 
23.09.2017 23.09.2017  PB  do 18.08.2017 
07.10.2017 07.10.2017 CB do 22.09.2017
22.11.2017 22.11.2017 CB do 07.11.2017
25.11.2017 25.11.2017 PB do 20.10.2017
15.12.2017 15.12.2017 CB do 30.11.2017

Business HIGHER (BEC Higher)
Termin egzaminów pisemnych Termin egzaminów ustnych Forma egzaminu* Zapisy*
18.11.2017  18.11.2017  PB do 13.10.2017
15.12.2017 15.12.2017  CB  do 30.11.2017 

* CB (computer based) egzaminy BEC w formie komputerowej
* PB (paper based) egzaminy BEC w formie papierowej
* Ostatni dzień rejestracji jest jednocześnie ostatnim dniem uiszczenia opłaty za egzamin


  • egzaminy BEC zorientowane są na tematykę zawodową, biznesową i komercyjną
  • egzaminy sprawdzają wszystkie sprawności językowe
  • egzaminy dostępne na trzech poziomach zaawansowania:
  • Cambridge English: Business Preliminary (BEC Preliminary), dla osób o poziomie zaawansowania B1 w skali Rady Europy
  • Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage), dla osób o poziomie zaawansowania B2 w skali Rady Europy
  • Cambridge English: Business Higher (BEC Higher), dla osób o poziomie zaawansowania C1 w skali Rady Europy