Egzamin Key (KET)

Cambridge English: Key (KET) jest pierwszym z serii egzaminów Cambridge. Występuje w wersji dla dorosłych i dla młodzieży (for Schools). Certyfikat KET poświadcza znajomość języka angielskiego na podstawowym poziomie.

Cena Cambridge English: Key/Key for Schools - 330 pln


Jak zdać egzamin Key (KET) - przeczytaj:


Cambridge English: Key (KET)
Termin egzaminów pisemnych Termin egzaminów ustnych Forma egzaminu* Termin rejestracji*
03.02.2017 03.02.2017 CB do 19.01.2017
18.02.2017 18.02.2017 PB do 13.01.2017
18.03.2017 18.03.2017 PB do 10.02.2017
22.03.2017 22.03.2017 CB do 07.03.2017
25.07.2017 25.07.2017 PB do 23.06.2017
29.07.2017 29.07.2017 CB do 29.07.2017
07.09.2017 07.09.2017 CB do 23.08.2017
07.10.2017 07.10.2017 PB do 01.09.2017
20.10.2017 20.10.2017 CB do 20.10.2017
25.11.2017 10.11.2017 CB do 10.11.2017
01.12.2017 01.12.2017 PB do 27.10.2017

* CB (computer-based) egzamin Key (KET) w formie komputerowej, liczba miejsc ograniczona
* PB (paper-based) egzamin Key (KET) w formie papierowej
* Termin rejestracji jest jednocześnie ostatnim dniem na uiszczenie opłaty za egzamin i dopełnienie formalności rejestracyjnych


Cambridge English: Key for Schools (KET fS)
Termin egzaminów pisemnych Termin egzaminów ustnych Forma egzaminu* Termin rejestracji*
11.02.2017 11.02.2017 CB do 27.01.2017 
11.03.2017 11.03.2017 PB do 03.02.2017
15.03.2017 15.03.2017  CB  do 28.02.2017
06.04.2017 06.04.2017 CB do 22.03.2017
20.04.2017 20.04.2017 PB do 17.03.2017
22.04.2017 22.04.2017 PB do 17.03.2017
06.05.2017 06.05.2017 PB do 31.03.2017
11.05.2017 11.05.2017 PB do 07.04.2017
14.05.2017 14.05.2017 PB do 07.04.2017
19.05.2017 19.05.2017 CB do 04.05.2017
20.05.2017 20.05.2017 PB do 14.04.2017
27.05.2017 27.05.2017 PB do 21.04.2017
03.06.2017 03.06.2017 PB do 28.04.2017
07.06.2017 07.06.2017 PB do 05.05.2017
10.06.2017 10.06.2017 PB do 08.05.2017
22.06.2017 22.06.2017 CB do 07.06.2017
24.06.2017 24.06.2017 PB do 19.05.2017
13.07.2017 13.07.2017 CB do 28.06.2017
15.09.2017 15.09.2017 CB do 31.08.2017
07.10.2017 07.10.2017 PB do 01.09.2017
21.10.2017 21.10.2017 PB do 15.09.2017
28.10.2017 28.10.2017 CB do 13.10.2017
18.11.2017 18.11.2017 PB do 13.10.2017
28.11.2017 28.11.2017 PB do 27.10.2017
07.12.2017 07.12.2017 CB do 22.11.2017
09.12.2017 09.12.2017 PB do 03.11.2017

* CB (computer-based) egzamin Key for Schools  (KET fs)w formie komputerowej, liczba miejsc ograniczona
* PB (paper-based) egzamin Key for Schools  (KET fs) w formie papierowej
* Ostatni dzień rejestracji jest jednocześnie ostatnim dniem na uiszczenie opłaty za egzamin i dopełnienie formalności rejestracyjnych


Cambridge English: Key (KET)
  • egzamin dla osób o poziomie zaawansowania A2 w skali Rady Europy
  • egzamin sprawdza podstawowe sprawności językowe, zrozumienie prostych tekstów, umiejętność porozumienia się w sytuacjach codziennych, stopień zrozumienia krótkich ogłoszeń oraz prostych poleceń ustnych
Struktura egzaminu Key (KET):
  • Czytanie i pisanie: 1 godzina 10 minut
  • Słuchanie: 30 minut
  • Mówienie: do 10 minut

Egzamin Cambridge English: Key (KET) dostępny także w wersji tematycznie dostosowanej do zainteresowań młodzieży szkolnej: KET for Schools