Egzamin Key (KET)

Cambridge English: Key (KET) jest pierwszym z serii egzaminów Cambridge. Występuje w wersji dla dorosłych i dla młodzieży (for Schools). Certyfikat KET poświadcza znajomość języka angielskiego na podstawowym poziomie.

Cena Cambridge English: Key/Key for Schools - 330 pln


Jak zdać egzamin Key (KET) - przeczytaj:


Cambridge English: Key (KET)
Termin egzaminów pisemnych Termin egzaminów ustnych Forma egzaminu* Termin rejestracji*
07.09.2017 07.09.2017 CB do 23.08.2017
07.10.2017 07.10.2017 PB do 01.09.2017
20.10.2017 20.10.2017 CB do 20.10.2017
25.11.2017 10.11.2017 CB do 10.11.2017
01.12.2017 01.12.2017 PB do 27.10.2017

* CB (computer-based) egzamin Key (KET) w formie komputerowej, liczba miejsc ograniczona
* PB (paper-based) egzamin Key (KET) w formie papierowej
* Termin rejestracji jest jednocześnie ostatnim dniem na uiszczenie opłaty za egzamin i dopełnienie formalności rejestracyjnych


Cambridge English: Key for Schools (KET fS)
Termin egzaminów pisemnych Termin egzaminów ustnych Forma egzaminu* Termin rejestracji*
15.09.2017 15.09.2017 CB do 31.08.2017
07.10.2017 07.10.2017 PB do 01.09.2017
21.10.2017 21.10.2017 PB do 15.09.2017
28.10.2017 28.10.2017 CB do 13.10.2017
18.11.2017 18.11.2017 PB do 13.10.2017
28.11.2017 28.11.2017 PB do 27.10.2017
07.12.2017 07.12.2017 CB do 22.11.2017
09.12.2017 09.12.2017 PB do 03.11.2017

* CB (computer-based) egzamin Key for Schools  (KET fs)w formie komputerowej, liczba miejsc ograniczona
* PB (paper-based) egzamin Key for Schools  (KET fs) w formie papierowej
* Ostatni dzień rejestracji jest jednocześnie ostatnim dniem na uiszczenie opłaty za egzamin i dopełnienie formalności rejestracyjnych


Cambridge English: Key (KET)
  • egzamin dla osób o poziomie zaawansowania A2 w skali Rady Europy
  • egzamin sprawdza podstawowe sprawności językowe, zrozumienie prostych tekstów, umiejętność porozumienia się w sytuacjach codziennych, stopień zrozumienia krótkich ogłoszeń oraz prostych poleceń ustnych
Struktura egzaminu Key (KET):
  • Czytanie i pisanie: 1 godzina 10 minut
  • Słuchanie: 30 minut
  • Mówienie: do 10 minut

Egzamin Cambridge English: Key (KET) dostępny także w wersji tematycznie dostosowanej do zainteresowań młodzieży szkolnej: KET for Schools