Egzamin Preliminary (PET)

Cambridge English: Preliminary (PET) jest drugim pod względem zaawansowania egzaminem w serii egzaminów Cambridge. Certyfikat PET pokazuje, że posiadasz umiejętność posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach życia codziennego. Egzamin PET jest dostępny w wersji dla dorosłych i dla młodzieży (for Schools).

Cena Cambridge English: Preliminary (PET) / Preliminary for Schools (PET fS) - 350 pln


Jak zdać Preliminary (PET) - przeczytaj:


Cambridge English: Preliminary (PET)
Termin egzaminów pisemnych Termin egzaminów ustnych Forma egzaminu* Termin rejestracji*
25.07.2017 25.07.2017 PB do 23.06.2017
29.07.2017 29.07.2017 CB do 14.07.2017
07.09.2017 07.09.2017 CB do 23.08.2017
07.10.2017 07.10.2017 PB do 01.09.2017
20.10.2017 20.10.2017 CB do 20.10.2017
25.11.2017 10.11.2017 CB do 10.11.2017
01.12.2017 01.12.2017 PB do 27.10.2017

*CB (computer-based) egzamin Preliminary (PET) w formie komputerowej, liczba miejsc ograniczona
*PB (paper-based) egzamin Preliminary (PET) w formie papierowej
* Ostatni dzień rejestracji jest jednocześnie ostatnim dniem na uiszczenie opłaty za egzamin i dopełnienie formalności rejestracyjnych


Cambridge English: Preliminary for Schools (PET fS)
Termin egzaminów pisemnych Termin egzaminów ustnych Forma egzaminu* Termin rejestracji*
15.09.2017 15.09.2017 CB do 31.08.2017
07.10.2017 07.10.2017 PB do 01.09.2017
21.10.2017 21.10.2017 PB do 15.09.2017
28.10.2017 28.10.2017 CB do 13.10.2017
18.11.2017 18.11.2017 PB do 13.10.2017
28.11.2017 28.11.2017 PB do 27.10.2017
07.12.2017 07.12.2017 CB do 22.11.2017
09.12.2017 09.12.2017 PB do 03.11.2017

*CB (computer-based) egzamin Preliminary for Schools  (PET fs) w formie komputerowej, liczba miejsc ograniczona
*PB (paper-based) egzamin Preliminary for Schools  (PET fs) w formie papierowej
* Ostatni dzień rejestracji jest jednocześnie ostatnim dniem na uiszczenie opłaty za egzamin i dopełnienie formalności rejestracyjnych


Cambridge English: Preliminary (PET)

  • egzamin PET bada znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowania B1 w skali Rady Europy
  • egzamin sprawdza umiejętność radzenia sobie w sytuacjach z życia codziennego, stopień zrozumienia prostych tekstów książkowych oraz prasowych, umiejętność prowadzenia korespondencji po angielsku w ramach powszechnie znanej tematyki, robienie notatek podczas spotkań

Struktura egzaminu Preliminary (PET):

  • Czytanie i pisanie: 1 godzina 30 minut
  • Słuchanie: około 35 minut
  • Mówienie: do 12 minut
Egzamin PET dostępny także w wersji tematycznie dostosowanej do zainteresowań młodzieży szkolnej: PET for Schools