Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Lang LTC

Proponujemy specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli języków obcych: warsztaty, mini-konferencje, webinaria oraz kursy metodyczne dla anglistów. Co roku organizujemy ogólnopolską konferencję metodyczną TWIST skierowaną do anglistów,  germanistów, romanistów, iberystów, italianistów, rusycystów i nauczycieli innych języków obcych. Polecamy kursy TKT Young Learners i CELTA (Certificate in Teaching  English to Speakers of Other Languages), zapewniające międzynarodowe kwalifikacje dla nauczycieli języka angielskiego.