Co zabrać na egzamin Cambridge English

Każdy kandydat w dniu egzaminu Cambridge English musi mieć dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna) oraz Confirmation of Entry (dokument wysyłany kandydatom na około 10-14 dni przed sesją).

Confirmation of Entry
to dokument potwierdzający rejestrację na egzamin Cambridge English oraz zawierający szczegółowy grafik sesji.


Egzamin YLE

Dla sesji egzaminów YLE (Flyers, Movers i Starters)

Egzaminy KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC

Dla sesji MAIN SUITE (egzaminy: Key (KET), Preliminary (PET), First (FCE), Advanced (CAE), Profciency (CPE), Bussiness (BEC) Preliminary, Vantage, Higher:

Uwaga! Zgodnie z nowymi zasadami wprowadzonymi przez Cambridge English, kandydaci nie mogą mieć dostępu do telefonu komórkowego w czasie trwania sesji. Prosimy rozważyć pozostawienie telefonów w domu. Kandydaci, którzy będą mieli ze sobą telefon będą proszeni o zdeponowanie go u pracownika centrum egzaminacyjnego na czas trwania sesji.