Egzamin First (FCE)

Cambridge English: First (FCE) jest flagowym egzaminem Cambridge English Language Assessment. Jest uznawany na świecie przez instytucje edukacyjne i pracodawców. Certyfikat First jest potwierdzeniem umiejętności posługiwania się językiem angielskim w środowisku akademickim i zawodowym na poziomie B2 w skali CEFR. 
Centrum egzaminacyjne LANG LTC PL090 przeprowadza sesje egzaminacyjne FCE i CAE min. raz w miesiącu. 

Cena Cambridge English: First (FCE) /First for Schools (FCE fS) PB* - 600 pln
Cena Cambridge English: First (FCE) /First for Schools (FCE fS) CB* - 619 pln


Jak zdać FCE - przeczytaj:


Cambridge English: First (FCE)

  • egzamin First (FCE) jest dla osób o poziomie zaawansowania B2 w skali Rady Europy
  • egzamin sprawdza umiejętność zrozumienia głównych myśli w złożonym tekście, prowadzenia rozmowy na szereg tematów, wyrażania własnej opinii i prezentowania argumentów, umiejętność napisania rozbudowanego tekstu, pisemnego wyrażenia własnego punktu widzenia, przedyskutowania argumentów za i przeciw po angielsku. Dodatkowo egzamin FCE testuje poprawność i różnorodność stosowanych struktur leksykalno-gramatycznych

Struktura egzaminu First (FCE) (od stycznia 2015r.)

  • Czytanie i część gramatyczno-leksykalna (Reading & Use of English): 1 godzina 15 minut
  • Pisanie (Writing): 1 godzina 20 minut
  • Słuchanie (Listening): 40 minut
  • Mówienie (Speaking): 14 minut


Chcesz przygotować się do zdania egzaminu FCE - ucz się z nami do FCE

Test próbny FCE

sprawdź 

Jak wygląda egzamin FCE

sprawdź

Jak wygląda egzamin ustny FCE

sprawdź

Jak przygotować się do FCE

sprawdź

Dlaczego warto mieć certyfikat FCE

1) Cambridge English: First (FCE) to prestiżowy egzamin językowy potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2, przydatny w pracy, CV i na uczelni

2) Ważność certyfikatu FCE nie wygasa

3) Jeśli uczysz się języka obcego, żeby zdać egzamin, uczysz się z sensem. Masz cel językowy, który prowadzi Cię przez wszystkie sprawności językowe wprost do sukcesu, którym jest znajomość angielskiego, przy okazji masz wartościowy certyfikat FCE

4) FCE jest uznawany w Polsce i na świecie przez uczelnie (przyda Ci się na Erasmusa) i pracodawców (ministerstwa, urzędy, korporacje)