Egzamin Key (KET)

Cambridge English: Key (KET) jest pierwszym z serii egzaminów Cambridge. Występuje w wersji dla dorosłych i dla młodzieży (for Schools). Certyfikat KET poświadcza znajomość języka angielskiego na podstawowym poziomie.

Cena Cambridge English: Key/Key for Schools - 330 pln


Jak zdać egzamin Key (KET) - przeczytaj:


Cambridge English: Key (KET)


  • egzamin dla osób o poziomie zaawansowania A2 w skali Rady Europy
  • egzamin sprawdza podstawowe sprawności językowe, zrozumienie prostych tekstów, umiejętność porozumienia się w sytuacjach codziennych, stopień zrozumienia krótkich ogłoszeń oraz prostych poleceń ustnych

Struktura egzaminu Key (KET):


  • Czytanie i pisanie: 1 godzina 10 minut
  • Słuchanie: 30 minut
  • Mówienie: do 10 minut

Egzamin Cambridge English: Key (KET) dostępny także w wersji tematycznie dostosowanej do zainteresowań młodzieży szkolnej: KET for Schools