Egzamin Preliminary (PET)

Cambridge English: Preliminary (PET) jest drugim pod względem zaawansowania egzaminem w serii egzaminów Cambridge. Certyfikat PET pokazuje, że posiadasz umiejętność posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach życia codziennego. Egzamin PET jest dostępny w wersji dla dorosłych i dla młodzieży (for Schools).

Więcej informacji oraz rejestracja na egzamin 
Preliminary (PET) / Preliminary for Schools (PET fS) 
dostępne są na stronie egzaminy-cambridge.pl 
Jak zdać Preliminary (PET) - przeczytaj:


Cambridge English: Preliminary (PET)

  • egzamin PET bada znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowania B1 w skali Rady Europy
  • egzamin sprawdza umiejętność radzenia sobie w sytuacjach z życia codziennego, stopień zrozumienia prostych tekstów książkowych oraz prasowych, umiejętność prowadzenia korespondencji po angielsku w ramach powszechnie znanej tematyki, robienie notatek podczas spotkań

Struktura egzaminu Preliminary (PET):

  • Czytanie i pisanie: 1 godzina 30 minut
  • Słuchanie: około 35 minut
  • Mówienie: do 12 minut
Egzamin PET dostępny także w wersji tematycznie dostosowanej do zainteresowań młodzieży szkolnej: PET for Schools