Inne języki

Poza wyżej wymienionymi językami posiadamy również bogatą ofertę kursów innych języków, między innymi: rosyjskiego, chińskiego czy arabskiego.