Audyty językowe dla firm


Audyt językowy to badanie i określanie poziomu znajomości języka obcego za pomocą skali CEFR. Audyty językowe dla firm są wykorzystywane najczęściej podczas rekrutacji nowych pracowników oraz przy sprawdzaniu postępów językowych pracowników na kursie językowym finansowanym przez pracodawcę.  

Forma audytu językowego:
 • audyt pisemny może być przeprowadzany w oparciu o autorskie narzędzie online Lang LTC lub za pomocą uznawalnego na całym świecie testu BULATS [język w środowisku pracy]
 • audyt ustny – bezpośredni lub telefoniczny. Przeprowadzany jest przez egzaminatorów Cambridge i metodyków Lang LTC.
Formę, zakres i cel audytu językowego ustalamy z klientem indywidualnie.
Ważny jest dla nas jego cel i potrzeby klienta. Jeśli wiemy, że firma prowadzi rekrutację na stanowisko specjalisty ds. finansów, który będzie raportował anglojęzycznemu przełożonemu, zweryfikujemy nie tylko ogólny poziom języka kandydata, ale też znajomość branżowego słownictwa i umiejętność przekazywania informacji.

MOZESZ ZAMÓWIĆ

 • audyty językowe i testy rekrutacyjne (język angielski i inne języki)
 • audyty specjalistyczne (język angielski i inne języki)
 • audyty kompetencyjne (język angielski i inne języki)
 • testy poziomujące (język angielski i inne języki)

OBSŁUGA AUDYTOWA ZAWIERA

 • dopasowanie zakresu audytu językowego do wymagań Klienta / profilu działalności / zakresu obowiązków
 • rzetelne i wiarygodne badanie umiejętności komunikacyjnych kandydata
 • zwięzły i precyzyjny raport audytowy modyfikowany pod kątem potrzeb Klienta
 • szczegółową informację zwrotną o zaleceniach do dalszego rozwoju językowego kandydata / pracownika

dodatkowe korzyści
Nasi specjaliści tygodniowo przeprowadzają kilkadziesiąt audytów językowych. Najbardziej popularne to audyty z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przeprowadzamy też audyty językowe badające znajomość mniej popularnych języków obcych, takich jak ukraiński, słowacki, czeski, duński i inne.


BADAMY w kontekście potrzeb Pracodawcy

 • skuteczność w komunikacji w wybranym języku obcym
 • strategie komunikacyjne i kompensacyjne
 • poszczególne umiejętności językowe pracownika
 • słownictwo branżowe wykorzystywane podczas komunikacji w obcym języku
 • poprawność gramatyczną i adekwatne użycie struktur danego języka obcego
 • wymowę oraz intonację podczas używania języka obcego

bezcenne doświadczenie 
Od ponad 25 lat przeprowadzamy audyty językowe dla firm i instytucji w całej Polsce. Mamy wielu klientów, którzy w zakresie szkoleń językowych dla firm i audytów językowych współpracują z nami od kilkunastu lat i są globalnymi korporacjami obsługującymi wszystkie kontynenty i języki.

Poproś o ofertę


Szkoła językowa LANG LTC oferuje nie tylko angielski dla firm i szkolenia z innych języków obcych, ale przeprowadza też

audyty językowe w firmach w Warszawie i w całej Polsce. Oferujemy badanie poziomu językowego nowoczesnymi
narzędziami audytowymi i doświadczoną kadrę audytorów - egzaminatorów, uprawnionych także do przeprowadzania egzaminu FCE, CAE, CPE, BEC i BULATS, Linguaskill oraz OET.