JAKOŚĆ NAUCZANIA

SKUTECZNOŚĆ TO NASZ PRIORYTET
Jakość szkoleń językowych Lang LTC potwierdza certyfikat jakości PASEpase logo1
Nad jakością i skutecznością nauczania czuwa metodyk. Na czym polega jego praca?

PROCES URUCHAMIANIA KURSÓW JĘZYKOWYCH

Metodyk proponuje składy grup w oparciu o wyniki pisemnych i ustnych testów poziomujących
 • przygotowuje zarys programowy szkoleń językowych dla danej firmy – w oparciu o treść umowy, ustalenia z HR oraz informację zwrotną z rozmów poziomujących
 • określa podręczniki liniowe wskazane dla profilu kursów
 • czuwa nad doborem kadry lektorskiej pod kątem charakterystyki firmy
 • monitoruje start zajęć – konsultuje i zatwierdza zmiany w składach grup


W TRAKCIE KURSÓW JĘZYKOWYCH

Metodyk jest w stałym kontakcie z lektorem prowadzącym kurs językowy, a także ze słuchaczami i HR.
 • ustala z lektorem profil kursu, podręcznik wiodący oraz materiały dodatkowe
 • zamawia podręczniki dla słuchaczy
 • zatwierdza przygotowany przez lektora program kursu
 • już w pierwszych tygodniach zajęć, przeprowadza wśród słuchaczy wstępną ankietę satysfakcji
 • obserwuje pracę lektora na zajęciach językowych
 • udziela lektorowi informacji zwrotnej i wsparcia metodycznego
 • monitoruje realizację programu w Strefie Lektora
 • udostępnia materiały dodatkowe w Strefie Słuchacza
 • przygotowuje i odpowiada za przebieg programów lojalnościowych
 • odpowiada merytorycznie za przygotowanie i przeprowadzenie u Klienta wszelkich eventów językowych (kick-off, quiz, grywalizacja, specjalistyczny warsztat językowy, coaching językowy, festyn kulturowo – językowy, itp.)
 • służy lektorowi, słuchaczowi oraz HR wiedzą i doświadczeniem we wszelkich sprawach dotyczących przebiegu kursu językowego, postępów słuchaczy i metod pracy


NA ZAKOŃCZENIE CYKLU

Metodyk:
 • planuje i zatwierdza testy semestralne oraz końcowe
 • przyznaje wg stałych kryteriów Certyfikaty ukończenia poziomu i Zaświadczenia uczestnictwa w kursie językowym
 • monitoruje wyniki ankiet końcowych
 • udziela całorocznego feedbacku lektorowi
 • przygotowuje i przekazuje sprawozdanie z wyników szkoleń językowych dla firmy
Przez cały proces szkoleń, metodyk ściśle współpracuje z lektorem. Dowiedz się więcej o naszych lektorach.

DODATKOWE KORZYŚCI
Rzetelna i kompleksowa obsługa klientów korporacyjnych to także działania Lang LTC na innych obszarach związanych z językami obcymi: