Zarządzanie szkoleniami językowymi


PRECYZYJNA LOGISTYKA I TIMING

Obsługa organizacyjna kursów językowych musi przebiegać szybko i sprawnie, tak by odciążyć dział HR i zagwarantować start i przebieg zajęć językowych w optymalnych warunkach. 

SKUTECZNOŚĆ TANDEMU
Każdy kurs językowy Lang LTC ma dwóch opiekunów, którzy czuwają nad całym procesem szkoleń, są to:
 • Metodyk – dba o jakość programów i nauczania, nadzoruje pracę lektora
 • Project Manager – odpowiada za sprawną koordynację przez cały czas trwania szkoleń:

ROLA SPECJALISTY DS. ORGANIZACJI W PROCESIE SZKOLENIOWYM:

URUCHAMIANIE KURSÓW JĘZYKOWYCH

W standardowym cyklu, Project Manager:
 • dystrybuuje mailowo wśród słuchaczy login do pisemnych testów  poziomujących
 • planuje, uzgadnia terminy testów ustnych i powiadamia o nich słuchaczy. Przeprowadzamy je na miejscu u Klienta lub telefonicznie
 • po zatwierdzeniu przez HR składów grup, uzgadnia i potwierdza grafiki zajęć
 • udostępnia Zasady kursów Lang LTC
 • przesyła słuchaczom loginy do Strefy Słuchacza Lang LTC


W TRAKCIE ZAJĘĆ JĘZYKOWYCH

Project Manager jest w stałym, codziennym kontakcie z HR firmy, słuchaczami i lektorami - załatwia na bieżąco wszelkie sprawy organizacyjne, na przykład: 
 • potwierdza przesunięcia terminów zajęć 
 • monitoruje i rejestruje usprawiedliwienia słuchaczy
 • przygotowuje i raportuje  do HR m.in.: zestawienia partycypacji kosztów, prognozy i rozliczenia realizacji godzin oraz wszelkie zestawienia niezbędne do rzetelnej analizy przebiegu szkoleń
 • reaguje na każdy sygnał od słuchacza, HR i lektora


NA ZAKOŃCZENIE CYKLU ZAJĘĆ JĘZYKOWYCH

Project Manager nadzoruje realizację godzin dla wszystkich kursów oraz:

 • przygotowuje zbiorczy raport z frekwencji słuchaczy
 • przygotowuje wszystkie niezbędne dla klienta zestawienia i statystyki kursów i warsztatów językowych
 • dystrybuuje elektroniczne ankiety satysfakcji z kursu językowego
 • bierze udział w spotkaniu podsumowującym kursy w siedzibie klienta
Równolegle, na kursem czuwa od początku do końca procesu metodyk.

DODATKOWE KORZYŚCI
Rzetelna i kompleksowa obsługa klientów korporacyjnych to także działania Lang LTC na innych obszarach związanych z językami obcymi: