ERASMUS+ informacje dla studentów

Co to jest ERASMUS+

ERASMUS Plus to program na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na okres 2014–2020, uruchomiany przez Komisję Europejską. Swoją nazwę otrzymał na cześć  holenderskiego filozofa i pedagoga – Erazma z Rotterdamu. W programie uczestniczą państwa Unii Europejskiej. Program Erasmus+ dotyczy różnych obszarów, m.in.• mobilności kadry edukacji szkolnej
• mobilności młodzieży
• mobilności osób pracujących z młodzieżą
• mobilności uczniów kształcenia i szkoleń zawodowych
• mobilności kadry kształcenia i szkoleń zawodowych
• mobilności studentów i pracowników uczelni
• wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus

Dla studentów najbardziej popularną formą korzystania z programu ERASMUS+ jest udział w stypendiach zagranicznych i możliwość studiowania na zagranicznych uczelniach.

Studenci, ubiegający się o możliwość skorzystania ze stypendium zagranicznego w ramach programu ERASMUS+, muszą spełnić kilka kryteriów. Jednym z nich jest poświadczenie znajomości języka obcego na poziomie minimum B2 w skali Rady Europy - przeczytaj o systemie CEFR

Uczelnie zagraniczne wymagają dołączenia do dokumentów aplikacyjnych (np. w formie skanu) certyfikatu językowego, wystawionego maksymalnie 2 lata przed aplikowaniem na wyjazd zagraniczny. Brak takiego zaświadczenia we wniosku uniemożliwi kandydatowi przyznanie miejsca na uczelni, która takiego certyfikatu wymaga. Poświadczając znajomość języka obcego, studenci powinni pamiętać, że w tym języku będą studiować i zdawać egzaminy.

Warto pamiętać, że zaświadczenie o ukończeniu kursu językowego lub udziale w zajęciach z lektoratu nie jest potwierdzeniem znajomości języka. Co w takim razie zostanie uznane przez zagraniczną uczelnię jako poświadczenie wymaganej znajomości języka?

CERTYFIKATY POŚWIADCZAJĄCE ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NA POTRZEBY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS+

Jeśli na zagranicznej uczelni obowiązują dwa języki wykładowe, student ubiegający się o przyjęcie na Erasmusa nie musi znać ich obu. Wystarczy, że wybierze ofertę uczelni zagranicznej w jej języku ojczystym lub w języku angielskim.

Międzynarodowe certyfikaty z języka angielskiego, uznawane przez zagraniczne uczelnie i poświadczające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 w skali CEFR, to m.in.:CEFR - skala znajomości języka według Rady Europy
Osoba ubiegająca się o przyjęcie do programu ERASMUS+ powinna każdorazowo upewnić się, czy dany certyfikat jest honorowany na uczelni, która wybrała.

JAKI CERTYFIKAT JĘZYKOWY WYBRAĆ DO ERASMUSA

Egzaminem bardzo chętnie wybieranym przez polskich studentów jest BULATS, firmowany przez University of Cambridge. Studenci wybierają go ze względu na:
  • Przystępną cenę 
  • Przyjazną formę – egzamin dostępny jest w formie komputerowej
  • Wygodę i szybkość zdawania
  • Natychmiastowy wynik
Przykładowo, w Platynowym Centrum Egzaminacyjnym Lang LTC na egzamin BULATS można zapisać się mailowo. Wynik egzaminu, wraz z raportem potwierdzającym stopień znajomości języka w skali CEFR, dostępny jest bezpośrednio po egzaminie. Dla porównania, na inne egzaminy językowe, np.: FCE, CAE, CPE, terminy egzaminów wyznaczone są zazwyczaj 2 razy w miesiącu. Na egzamin trzeba zapisać się z wyprzedzeniem, a wynik egzaminu otrzymuje się po minimum 2 tygodniach. Na certyfikat trzeba czekać kolejne 3 tygodnie.

Szczegółowe informacje na temat programu ERASMUS+ 

Jeśli jesteś nauczycielem języka lub metodykiem i chcesz skorzystać z programu ERASMUS+ - przeczytaj