Lang LTC rozwija się z Erasmus+Od czerwca 2016 nasz zespół metodyków i lektorów-trenerów ma przyjemność rozwijać się i doskonalić w ramach programu ERASMUS+ (mobilność edukacyjna, mobilność kadry edukacji dorosłych) w zakresie wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych na lekcjach języków obcych. 

Nowy wymiar kształcenia językowego w LANG LTC

Nasz projekt nosi nazwę: Nowy wymiar kształcenia językowego w LANG LTC i jest oparty na nowoczesnych technologiach, które mają pomóc w dostosowaniu się branży szkoleń językowych do potrzeb rynku pracy.

Nowy wymiar kształcenia językowego odpowiada na nasze potrzeby w zakresie:

 1. Doskonalenia metodyków i nauczycieli w zakresie SKUTECZNEGO i PROFESJONALNEGO wykorzystania i wdrażania technologii na zajęciach języków obcych zgodnie z najnowszymi trendami światowymi i najbardziej zaawansowanymi narzędziami.
 2. Jakościowego rozwoju szkoleń językowych LANG LTC oferowanych dla firm i instytucji z wykorzystaniem potencjału technologii.
 3. Rozwijania nowej jakości kursów językowych dla dorosłych w ramach szkoły językowej w Warszawie (uruchomienie indywidualnych i grupowych kursów online z zastosowaniem TIK).
 4. Potrzeby wykształcenia grupy ekspertów w dziedzinie stosowania technologii w procesie nauczania osób dorosłych, tak by mogli w sposób kaskadowy szkolić dedykowaną grupę nauczycieli z zakresu objętego projektem oraz aby mogli pełnić funkcję liderów w projektach wspierających trenerów w Polsce i poza jej granicami.
 5. W ramach praktycznych części szkoleń chcemy propagować stosowanie najnowszych technologii w celu podniesienia efektywności nauczania.
 6. Poszerzenia oferty zajęć LANG realizowanych w oparciu o technologie, tak aby dać możliwość oferowania kształcenia językowego w formach wirtualnych klas, webinariów, pracy na platformach, wykorzystania forów społecznościowych.
 7. Technologie i nauczanie online pozwolą nam na zerwanie z dysproporcją w szansach na aktywność zawodową lektorów w dużych ośrodkach miejskich i małych miejscowościach.

Spodziewane efekty szkoleń, którymi będziemy się dzielić:

 1. Nabycie specjalistycznych umiejętności w zakresie posługiwania się TIK w specyficznym zakresie działalności dydaktycznej, tj. w nauczaniu języków obcych osób dorosłych: znajomość narzędzi, umiejętność planowania zajęć, dobierania i tworzenie własnych materiałów dydaktycznych, ocena efektywności zajęć, zarządzania własnym warsztatem, zwiększenia mobilności nauczycieli i kursantów.
 2. Stworzenie wytycznych do planowania i przeprowadzania zajęć opartych na użyciu technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 3. Opracowanie programów nauczania dla kursów prowadzonych w formule online.
 4. Edukacja lektorów prowadzących zajęcia dla pracowników firm i instytucji – klientów LANG LTC w zakresie włączania technologii TIK do zajęć językowych lub całkowitego opierania formuły zajęć na nośnikach technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 5. Monitoring pracy lektorów LANG LTC w zakresie pracy w oparciu o technologie informacyjno-komunikacyjne.
 6. Współpraca z instytucjami partnerskimi w kraju i na świecie w celu wymiany doświadczeń w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji językowej.
Projekt ERASMUS + to dwuletni okres kształcenia się, wypracowywania nowych rozwiązań i dzielenia się. To nowy początek, który daje nam możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia partnerów zagranicznych i wdrażania ich u nas.

JEŚLI CHCESZ SKORZYSTAĆ Z NASZEJ WIEDZY I DOŚWIADCZENIA i ZOSTAĆ NASZYM PARTNEREM:


 Napisz do nas

Spotkaj nas na naszym  

Korzystaj z naszych POMYSŁÓW NA LEKCJE
 

Znajdż nas na