POLISH YOUR HR ENGLISH - LEKCJE ANGIELSKIEGO

Wydawnictwo Infor wydało właśnie książkę z lekcjami angielskiego dla HR, drukowanymi w magazynie "Personel i Zarządzanie". Książka „Polish Your HR English. Angielski (nie tylko) dla HR-owca” zawiera lekcje z trzech cyklów językowych, przygotowanych przez Lang LTC. Każda lekcja zawiera ćwiczenia i słowniczek, pomagający utrwalić materiał. Autorkami lekcji są Elżbieta Kozioł i Joanna Kołakowska, lektorki i metodyczki Lang LTC.

CYKLE JĘZYKOWE ZAWARTE W KSIĄŻCE:

  • „Cross-cultural encounters” - Joanna Kołakowska pisze o kwestiach komunikacji międzykulturowej w kontekście biznesowym
  • „Business dilemmas” – Elżbieta Kozioł pokazuje jak istotne są zagadnienia etyczne i moralne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  • „The power of language” - Elżbieta Kozioł pisze o języku jako narzędziu komunikacji

O AUTORKACH:

Elżbieta Kozioł - lekcje angielskiego w Personelu i Zarządzaniu Elżbieta Kozioł – metodyk Lang LTC i lektor języka angielskiego. W Lang LTC sprawuje nadzór metodyczny nad szkoleniami językowymi dla firm oraz uczy na kursach VIP.

Joanna Kołakowska Lang LTC Joanna Kołakowska - Cambridge English Centre Exams Manager Centrum Egzaminacyjnego Lang LTC oraz lektor i metodyk Lang LTC z wieloletnim stażem.


Personel i Zarządzanie – miesięcznik branżowy dla kadry zarządzającej i specjalistów HR.

lekcje angielskiego - polish your HR english