METODYCZNE REWOLUCJE - abonament metodyczny dla szkół językowych

METODYCZNE REWOLUCJE - program metodycznego wsparcia dla prywatnych szkół językowych  

Na czym polega program METODYCZNE REWOLUCJE?
W ramach 10-miesięcznego abonamentu wykwalifikowany i doświadczony metodyk Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Lang (ODN Lang)  pomaga wzmocnić pozycję Twojej szkoły i udoskonalić jakość nauczania. Program METODYCZNE REWOLUCJE ODN Lang zaprojektowany został dla prywatnych szkół językowych.

Doceniamy indywidualne potrzeby Twojej kadry i Twoich uczniów, Twój fundament. Dostrzegamy potencjał Twojej szkoły w szerszej perspektywie.
Z nami:
* wzmacniasz
unikalny charakter i rozwijasz wyjątkową atmosferę swojej szkoły językowej.
* zyskujesz wyższe standardy jakości nauczania i zadowolenie uczniów/klientów oraz kadry lektorskiej.

cubes 5

cubes 2

Jak zacząć metodyczne rewolucje?
Napisz do nas, aby otrzymać ofertę: odn@lang.com.pl 

Przyjedziemy na jednodniowy audyt, aby:
* zweryfikować standardy jakości metodycznej Twojej szkoły językowej
* poznać jej specyfikę
* zaprojektować program wdrożenia nowych rozwiązań (oferta, kadra, standardy nauczania, kontakt z klientem)
* przygotować harmonogram projektu regulujący zakres i kalendarz zleconych w ramach umowy zadań

cubes 4

Dlaczego warto skorzystać z metodycznych rewolucji?
W ramach umowy abonamentowej obejmującej 10 miesięcy współpracy:

DYREKCJA/WŁAŚCICIEL szkoły otrzymuje:
- program i harmonogram wdrożenia nowych rozwiązań 
- konsultacje rozwijające wiedzę i kompetencje metodyczne dyrekcji/właściciela 
- konsultacje metodyczne w kwestiach doraźnych
- kompleksowe wsparcie przy rekrutacji lektorów
- raporty z obserwacji zajęć oraz programy rozwoju kompetencji lektorów
- wsparcie w opracowaniu oferty kursów
- wsparcie w opracowaniu systemu kwalifikacji na kursy 
- wsparcie w przygotowaniu programów kursów, w doborze podręczników i przygotowaniu testów 
- wsparcie w opracowaniu narzędzi oceny postępów w nauce języka
- wsparcie w opracowaniu narzędzi badania zadowolenia klienta 
- wsparcie we wdrażaniu nowych projektów edukacyjnych w szkole (kursy, konkursy, egzaminy, akcje promocyjne, itp.)
- szansę na wdrożenie w szkole kursów przygotowujących do egzaminów Cambridge English we współpracy z Platynowym Centrum Egzaminacyjnym Cambridge English Lang LTC
- szansę na zdobycie tytułu Cambridge English Exam Preparation Centre we współpracy z Platynowym Centrum Egzaminacyjnym Cambridge English Lang LTC

LEKTORZY:
- korzystają z mentoringu i coachingu metodycznego (planowanie i prowadzenie zajęć, kontakt z  uczniami, ocenianie postępów, itp.)
- otrzymują informację zwrotną i plan rozwoju kompetencji po obserwacjach zajęć
- biorą udział w "szytych na miarę" metodycznych warsztatach grupowych rozwijąjących kompetencje lektora 
- otrzymują atrakcyjne zniżki na udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Lang (ODN Lang)

UCZNIOWIE/KLIENCI są bardziej zadowoleni z nauki na kursach językowych, dzięki atrakcyjniejszej ofercie i wyższym standardom nauczania!

Masz pytania? Chcesz otrzymać ofertę? 
Napisz do nas: odn@lang.com.pl

cubes 3