Jak uczymy języków obcych


KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE W NASZEJ SZKOLE SKONCENTROWANE NA UCZNIU

STUDENT-CENTRED APPROACH

Profil i potrzeby naszego Słuchacza definiują cel, tempo i metody pracy.
Słuchacz aktywnie uczestniczy w przygodzie, jaką jest uczestnictwo w kursie i nauka języka obcego.
W grupie Słuchacz jest zaangażowany w dialog i pracę zespołową.
Lektor tak planuje i prowadzi zajęcia językowe, aby dyskretnie prowadzić Słuchacza do celu, jakim jest doskonalenie umiejętności komunikacji w języku obcym, promując autonomię Ucznia.

Nasz kanon lekcji LESSON STANDARDS daje Słuchaczowi bezpieczne i przewidywalne, a jednocześnie elastyczne ramy lekcji języka obcego:

- gwarantuje regularne powtórki materiału na każdych zajęciach,

- stopniowe zwiększanie poziomu trudności zadań językowych i przestrzeń do wyjaśnienia,

- utrwalenia i natychmiastowego wykorzystania nowego języka w komunikacji.

Jednocześnie Lektor dba, aby każda lekcja językowa była urozmaicona, dynamiczna i niepowtarzalna.

Dbamy o równowagę dwóch czynników: logicznej struktury każdego spotkania i swobody Lektora w doborze treści i technik optymalnych dla danego Słuchacza czy grupy na kursie językowym. To nas wyróżnia.

Projektując kursy językowe i lekcje czerpiemy zatem eklektycznie z szerokiego wachlarza metod i podejść do nauki języka obcego, otwierając się na indywidualne potrzeby naszych Słuchaczy i modyfikując narzędzia stosownie do lch potrzeb.


podejście leksykalne

LEXICAL APPROACH
Uczysz się całych zwrotów (zamiast "odizolowanych” wyrazów), dzięki czemu łatwiej zapamiętujesz nowe struktury językowe. Porównania z językiem ojczystym ułatwiają dostrzeżenie niuansów językowych chakterystycznych dla każdego języka obcego.


podejście audiolingwalne

AUDIOLINGUAL APPROACH
Utrwalasz nowe struktury i ich wymowę poprzez kreatywne dryle językowe.


metoda bezpośrednia

DIRECT METHOD
Porozumiewasz się na lekcji w języku obcym, próbując zrozumieć znaczenie z kontekstu.


nurt DOGME

LANGUAGE TEACHING
Zanurzasz się w języku obcym poprzez konwersację z Lektorem.


kształcenie poprzez wysokie wymagania

DEMAND HIGH APPROACH
Lektor tak steruje lekcją, by Twoje wypowiedzi były punktem wyjścia do doskonalenia języka obcego tu i teraz.


ksztłcenie przemiotowo-językowe

CLIL
Lekcje języka obcego dostarczają Ci wiedzy o świecie i poszerzają horyzonty.


neurodydaktyka

BRAIN-FRIENDLY LEARNING
Uczysz się języka, angażując emocje, ruch, obrazy i dźwięki. Dynamika lekcji dopasowana jest do Twoich możliwości koncentracji uwagi.

Sprawdź co możemy Ci zaproponować.

Zapytaj o kurs językowy:
kursy@lang.com.pl