Jak zapisać się na egzamin Cambridge English

Na wszystkie egzaminy Cambridge English organizowane przez nasze centrum egzaminacyjne należy zarejestrować się przez formularz.

W formularzu można wnioskować o szczególne udogodnienia (np. dla kandydatów z dysleksją czy niedosłuchem) wypełniając wniosek o przyznanie szczególnych udogodnień na egzaminie Cambridge English.

Dodatkowe opcje dostępne przy rejestracji na egzamin Cambridge English to wybór sposobu odbioru certyfikatu (osobisty lub przesyłka pocztowa) oraz wniosek o wystawienie faktury (dane do faktury należy podać w formularzu).

Po zakończeniu rejestracji kandydat otrzyma e-mail z potwierdzeniem rejestracji na egzamin oraz dokładnymi danymi do przelewu.

Płatności za egzamin Cambridge English można dokonać przelewem na konto lub gotówką/kartą w biurze Centrum Egzaminacyjnego Cambridge English Lang LTC w Warszawie przy Al. Niepodległości 217/8.

Uwaga! Termin zamknięcia rejestracji na wybrany egzamin Cambridge English jest również ostatecznym terminem zapłaty za egzamin.

Potwierdzeniem rejestracji jest dokument Confirmation of Entry wysyłany na ok. dwa tygodnie (przy wersji papierowej egzaminu) lub tydzień (przy wersji komputerowej) przed egzaminem Cambridge English.

Do egzaminów Cambridge English można przygotować się na standardowych kursach językowych lub poprzez kursy online i aplikacje mobilne.

Zamawiam: