Co zabrać na egzamin Cambridge English

Każdy kandydat w dniu egzaminu Cambridge English musi mieć dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna) oraz Confirmation of Entry (dokument wysyłany kandydatom na około 10-14 dni przed sesją).

Confirmation of Entry
to dokument potwierdzający rejestrację na egzamin Cambridge English oraz zawierający szczegółowy grafik sesji.


Egzaminy: YLE

Dla sesji egzaminów Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers

Egzaminy dla studentów i dorosłych:
- A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency
- B1 Business Preliminary, B2 Business Vantage

Dla sesji MAIN SUITE (egzaminy: A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency, B1 Business Preliminary, B2 Business Vantage.

Uwaga! Zgodnie z nowymi zasadami wprowadzonymi przez Cambridge English, kandydaci nie mogą mieć dostępu do telefonu komórkowego w czasie trwania sesji. Prosimy rozważyć pozostawienie telefonów w domu. Kandydaci, którzy będą mieli ze sobą telefon będą proszeni o zdeponowanie go u pracownika centrum egzaminacyjnego na czas trwania sesji.