Jak sprawdzić wynik egzaminu Cambridge

ResultsOnlineGuide 001Aby sprawdzić swój wynik egzaminu Cambridge English, należy zarejestrować się na stronie:
https://candidates.cambridgeenglish.org/Members/Login.aspx
podając swój ID number i Secret number z dokumentu Confirmation of Entry.

Po zarejestrowaniu się, każdy otrzyma „Online Result Letter” z dokładną datą uwolnienia wyników oraz szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi logowania do strony z wynikami.
Centrum Egzaminacyjne Cambridge English LANG LTC nie posiada dostępu do loginów i haseł kandydatów. Kandydaci sprawdzają wyniki swoich egzaminów indywidualnie.

Understanding the Statement of Results 
Dokument Statement od Results podaje dokładne wyniki z poszczególnych części egzaminu Cambridge English oraz ocenę i wynik ogólny ze wskazaniem poziomu wg skali CEFR.
Statement of Results nie jest certyfikatem a zaświadczeniem o uzyskanym wyniku na egzaminie Cambridge English.
Certyfikaty są dostępne około dwa tygodnie po uwolnieniu wyników on-line.

Understanding the Statement of Results Cambridge English Exams


Oznaczenia mogące pojawić się na zaświadczeniu:
  • X – kandydat był nieobecny na jednej z części egzaminu Cambridge English
  • Z – kandydat był nieobecny na całości egzaminu Cambridge English
  • Pending – wyniki w opracowaniu, zostaną udostępnione wkrótce
  • Withheld – kandydat powinien skontaktować się z Centrum Egzaminacyjnym
  • Exempt – kandydat zwolniony z części egzaminu CAmbridge English

Jak oceniane są egzaminy Cambridge English

Każdy egzamin ma inny schemat punktacji, poniżej szczegóły:

Co to jest skala Cambridge English: