Egzamin B2 First (FCE)

Egzamin B2 First (FCE) jest flagowym egzaminem Cambridge Assessment English. Jest uznawany na świecie przez instytucje edukacyjne i pracodawców. Certyfikat B2 First jest potwierdzeniem umiejętności posługiwania się językiem angielskim w środowisku akademickim i zawodowym na poziomie B2 w skali CEFR. 
Sesje egzaminacyjne FCE i CAE przeprowadzamy minimum raz w miesiącu. 

 
Zapraszamy na stronę egzaminy-cambridge.pl 

 Jak zdać B2 FIRSTCambridge English: B2 First (FCE)

  • egzamin B2 First (FCE) jest dla osób o poziomie zaawansowania B2 w skali Rady Europy
  • egzamin sprawdza umiejętność zrozumienia głównych myśli w złożonym tekście, prowadzenia rozmowy na szereg tematów, wyrażania własnej opinii i prezentowania argumentów, umiejętność napisania rozbudowanego tekstu, pisemnego wyrażenia własnego punktu widzenia, przedyskutowania argumentów za i przeciw po angielsku. Dodatkowo egzamin B2 FIRST testuje poprawność i różnorodność stosowanych struktur leksykalno-gramatycznych

Struktura egzaminu B2 First (FCE) (od stycznia 2015r.)

  • Czytanie i część gramatyczno-leksykalna (Reading & Use of English): 1 godzina 15 minut
  • Pisanie (Writing): 1 godzina 20 minut
  • Słuchanie (Listening): 40 minut
  • Mówienie (Speaking): 14 minut


ucz się z nami do B2 FIRST:


Dlaczego warto mieć certyfikat B2 FIRST

  • Cambridge English: B2 First (FCE) to prestiżowy egzamin językowy potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2, przydatny w pracy, CV i na uczelni
  • Ważność certyfikatu B2 FIRST nie wygasa
  • Jeśli uczysz się języka obcego, żeby zdać egzamin, uczysz się z sensem. Masz cel językowy, który prowadzi Cię przez wszystkie sprawności językowe wprost do sukcesu, którym jest znajomość angielskiego, przy okazji masz wartościowy certyfikat FCE
  • B2 FIRST jest uznawany w Polsce i na świecie przez uczelnie (przyda Ci się na Erasmusa) i pracodawców (ministerstwa, urzędy, korporacje)